Саобраћајна полиција ће од 27. маја до 6. јуна спровести информативно-едукативну кампању “Поштуј ограничење брзине” у циљу заустављања негативног тренда безбедности саобраћаја и повећања знања, утемељења нових позитивних ставова и промене проблематичног понашања појединих учесника у саобраћају.