Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања.