Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, континуирано спроводи нове мере активне политике запошљавања, преквалификације и доквалификације грађана у циљу већег запошљавања незапослених особа.