Против АД Заштита на раду и заштита животне средине “Београд” покренут је судски поступак због тога што ово предузеће није уплатило новац предузећу “Екосип д.о.о.” из Руме, које је, на основу Закључка о принудном извршењу решења Управе за заштиту животне средине, одређено да уместо АД Заштита, које то није учинило у предвиђеном року, уклони опасни отпад из предузећа ГП "13. октобар" из Параћина и "Индустросировина" из Ћуприје.