Министарство правде Владе Републике Србије подсетило је, поводом одређених навода Аутономног женског центра, на то да је 1. октобра 2019. године почела примена Закона о бесплатној правној помоћи, који жртве породичног насиља препознаје као осетљиву групу која има право на бесплатну правну помоћ и подршку, без обзира на имовно стање.