Управа за заштиту животне средине Министарства науке и заштите животне средине данас је у новој згради Завода за заштиту природе Србије обележила Међународни дан биолошке разноврсности под слоганом "Биодиверзитет: храна, вода и здравље за све".