Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници План смањења амбалажног отпада за период 2020–2024. године, којим се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом који се односе на њихово сакупљање, поновно искоришћавање и рециклажу.