Представници Министарства рударства и енергетике Владе Републике Србије представили су данас у Удружењу новинара енергетичара у Београду Предлог закона о енергетици, којим се правила рада енергетског сектора у Србији хармонизују са директивама ЕУ и прописима земаља у региону и уводи низ новина неопходних за либерализацију тржишта електричне енергије.