Републички завод за статистику саопштио је да је укупна количина отпадних вода из насеља у 2019. години већа за 3,5 одсто него у референтном периоду 2018. године, при чему се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 5,3 одсто у односу на исти период 2018. године.