Правни саветник председника Владе Републике Србије Александар Симић, који у Луцерну у делегацији Владе Србије учествује на скупу "Албанци и њихови суседи", изјавио је да је План Владе за решавање ситуације на Косову и Метохији уважен као један од нужних услова за даљу стабилизацију прилика на Балкану, а пре свега за стварање предуслова за то да јужна покрајина заиста постане мултиетничко и мултикултурално друштво.