Републички завод за статистику објавио је данас просечне нето зараде у Републици Србији по секторима делатности и према нивоима квалификације за септембар 2019. године.