Поводом обележавања 22. маја, Међународног дана биолошке разноврсности, Управа за заштиту животне средине Министарства науке и заштите животне средине Владе Републике Србије представиће неколико текућих пројеката, међу којима су Развој информационог система за мониторинг биодиверзитета на територији Републике Србије, Црвена књига флоре Србије - Угрожене и рањиве врсте, Центри диверзитета, апликативни потенцијали и еколошки аспекти заштите фауне сисара Србије, Центри биљног диверзитета у Србији и Хармонизација националне номенклатуре у класификацији станишта са стандардима међународне заједнице.