Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус и министар рударства и енергетике Радомир Наумов постигли су данас договор са представницима прерађивача нафте НИС, АД ''Нафта'', Беопетрол - Лукоил, Петробард, Тризон и Југокта о томе да се однос између НИС-а и приватних прометника нафтом убудуће уређује на дугорочној основи, односно да се уговори о преради између НИС-а и приватног сектора склапају на годишњем нивоу, како би се обезбедило веће коришћење капацитета рафинерија и сигурно испуњење енергетског биланса.