Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Стратегију индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, која садржи свеобухватне реформске кораке у области индустријског развоја, а чији је циљ подизање конкурентности домаће индустрије, која ће дати значајан допринос високом одрживом економском расту, мереном стопом раста БДП-а и бољем квалитету живота грађана.