Влада Републике Србије саопштила је да данас усвојена Стратегија паметне специјализације од 2020. до 2027. године представља важан инструмент за побољшање иновационог и истраживачког екосистема, као и за развој економије засноване на знању и иновацијама.