Одбор за просвету Скупштине Србије прихватио је данас у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.