Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, којим ће бити омогућено обједињавање претходних законских решења и свеобухватно регулисана материја која се односи на заштиту ове популације.