Радна група Владе Републике Србије за заштиту ваздуха у нашој земљи усвојила је иницијативу Фондације ЕXIТ и еколошких организација да се пошумљеност Србије повећа са 28 на 40 одсто.