Секретаријат Министарства културе и информисања, надлежан за правне и опште послове, саопштио је данас да је поступак за избор управника Народне библиотеке Србије спроведен је у складу са одредбама Закона о култури и Статута Народне библиотеке Србије, потпуно транспарентно и без иједне жалбе на ток поступка.