Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о играма на срећу, којим се ова област усаглашава са европским, односно међународним стандардима, ствaрају неопходни услови за увођење напреднијег система надзора, обезбеђује ефикасније прикупљање буџетских прихода и смањење сиве економије.