Министарство привреде Владе Републике Србије спровело је од 8. до 13. маја управни надзор над законитошћу рада и аката Акцијског фонда, Агенције за приватизацију и финансијског тржишта у поступку приватизације предузећа "Југоремедија" АД из Зрењанина и на основу извештаја Комисије, наложило Акцијском фонду Републике Србије да раскине уговоре о продаји удела овог предузећа и о инвестиционом улагању, и предузме остале мере у циљу заштите његове имовине и капитала.