Архив Југославије у Београду обележио је данас 70 година од свог оснивања ретроспективном и збирном изложбом из свог богатог фонда.