Помоћница министра заштите животне средине у Влади Републике Србије Јасмина Јовић присуствовала је данас представљању Предлога стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом и Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.