Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о јавним набавкама, којим су утврђене нове вредности до којих се закон не примењује и вредности за примену закона, у складу са праксом држава чланица Еврoпске уније у окружењу.