Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим је предложила Народној скупштини чланове Надзорног одбора за спровођење општег надзора над поступцима политичких странака, кандидата и средстава јавног обавештавања у току изборних активности.