Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада, што треба да допринесе даљем расту привреде и отварању нових радних места.