Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и услуга Владе Републике Србије оценили су да је претходна Влада Србије у Закону о порезу на промет одредила прешироку листу делатности које имају обавезу евидентирања промета преко фискалних каса, без објективног сагледавања специфичности пословања појединих делатности.