Савет за борбу против корупције отворио је своју Интернет презентацију, која се налази на адреси www.antikorupcija-savet.sr.gov.yu