Влада Републике Србије донела је данас одлуку о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, којима ће бити прибављена најповољнија финансијска средства за замену скупљег дуга који доспева на наплату 2020. године.