Влада Републике Србије саопштила је да је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ушао у скупштинску процедуру, након измена које су уследилe по завршетку трибина у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.