Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о метрологији, којим се ова област усклађује са праксом Европске уније, као и са Законом о инспекцијском надзору.