Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус изјавио је данас да ће у наредне две године бити успостављена политичка и макроекономска стабилност у Србији, што ће допринети бржем развоју и оснивању нових малих и средњих предузећа јер ће бити смањени комерцијални и некомерцијални ризици, а самим тим и основне каматне стопе.