Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Уредбу којом се одређује тарифа по којој адвокати пружају бесплатну правну помоћ, по којој се састављају јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова када су странке корисници бесплатне правне помоћи.