Министарство грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да је један од проблема због којег су неке ђачке екскурзије отказане недостатак квалификационе картице коју нису имали возачи агенција које су пружале услугу превоза за екскурзије, а која је прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима.