Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о систематском праћењу стања и квалитета земљишта, којом се прописује Програм мониторинга земљишта, методологија за системско праћење квалитета и стања земљишта, критеријуми за одређивање броја и распореда мерних места, као и листа параметара за одређени тип земљишта.