Влада Републике Србије саопштила је данас да је Министарство финансија, на предлог Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, израдило Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности.