Влада Републике Србије донела је одлуку о образовању Радне групе за верификацију јединственог бирачког списка, чији је задатак разматрање питања могућности и начина спровођења верификације, односно анализе и провере тачности јединственог бирачког списка.