Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је Агенција за осигурање депозита (АОД) објавила данас у листовима "Политика" и "Новости", као и на својој интернет презентацији, оглас за уступање портфеља потраживања уз надокнаду осам банака у стечају.