Влада Републике Србије донела је данас, на основу препорука Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, Закључак којим се додатно унапређује изборни процес у Републици Србији.