Скупштина Србије усвојила је данас Закон о изменама Закона о високом образовању којим се прописује да студенти уписани на факултете и више школе пре 10. септембра 2005. године, могу да заврше студије по тадашњем програму до краја школске 2020/2021. године.