Радна група за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске институције и људска права одржала је први састанак на којем су анализиране препоруке ОЕБС-а за унапређење изборног процеса у Републици Србији.