Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о избору стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина (“Моравски коридор”).