Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, којом је издвојено 60  милиона динара за ову намену.