Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) саопштила је да је, закључно са јучерашњим даном, обрадила 166.079 редовних годишњих финансијских извештаја и објавила их на својој интернет страници www.apr.gov.rs.