Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита у циљу заштите депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у случају стечаја и ликвидације банке и ради очувања стабилности финансијског система.