Саветник председника Владе Републике Србије Александар Симић изјавио је данас да платформа Србије и државне заједнице Србија и Црна Гора за предстојеће преговоре о политичком решавању будућег статуса Косова и Метохије треба да буде везана за одређене принципе који произилазе из важећег међународног права.