Скупштина Србије усвојила је данас Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина, познатији као Моравски коридор.