Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус изјавио је данас да следеће године Влада има два кључна изазова - дефицит платног биланса и релативно високу инфлацију, и истакао да нема опасности од "дужничког ропства" када је реч о сервисирању спољног дуга.