Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начину и роковима плаћања.