Државна секретарка Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије Татјана Матић саопштила је да је то министарство припремило нова законска решења која детаљно уређују савремене облике електронског трговања робом и услугама.